Archives
Categories
Archives
Contact La Leche League International

čeština


ŽENSKÉ KRUHY A VZTAH MATKA – DCERA KLUB HRDINEK čeština / články / Languages

Meila Keeton-Digby, M.Ed. Přeložila Míša Laudicina, Terst, revidovala Jana Vitáková, Terst   Klub hrdinek Jak přenést léčivý účinek ženských kruhů na vztah mezi matkou a dcerou V průběhu věků se ženy ze všech společenských vrstev, s rozličnými životními příběhy, ženy různých vyznání, hodnotových systémů a kultur setkávaly ke společné práci, aby si povídaly a proto, aby se mohly podělit o svá ženská moudra. My ženy se takto scházíme,...

Read More